Esenköy Belediyesi

DOP ONAYI

Geri

DOP ONAYI

28 Mart 2023

3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca Esenköy BelediyeEncümeninin 15.03.2023 tarih ve 26 sayılı kararı ile onaylanan 227 ada,7 parsel sayılı taşınmaza ait Parselasyon Planı, Dağıtım Cetveli ve DOPHesap Cetveli Belediye Binası ilan panosunda 1 ay süreyle askıyaçıkarılmıştır.

DİĞER DUYURULAR