Esenköy Belediyesi

Hizmet Standartlarımız

Geri

Hizmet Standartlarımız

ESENKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
1 Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Toprak Vizesi
2- Temel Vizesi
3- Isı Yalıtım Vizesi|
4- Kanal Vizesi
5. Demir Vizesi
6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi
7- Cins Değişikliği Yazısı
8- 13*18 Ebadında On ve Arka Cephelerden 2'ŞerAdet Fotoğraf
9- Cevre Düzeni Vizesi/Ağaç Ücreti
10- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)
11- işgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı
12 -Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda)
13- Doğalgaz Tesisatlarının EGO'dan Kontrolü
14- SSK'dan ilişiksiz Belgesi
15- Telefon Ankastre Vizesi
16- Ank Bşb.Bld.sinden Numarataj Yazısı
17 -Sığınak Raporu
18- İş bitirme Tutanağı
19- Harç ve Ücretler
20- Mal Sahipleri Taahhütnamesi
21- Bşb. Bld. İtfaiye Daire Bşk. Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı
22- İskân Dilekçesi
3 ile 15 gün arası
2 Çap 1-Aplikasyon Krokisi
2- Tapu Fotokopisi
3- Harç Makbuzu
1 gün
3 Kuşat Ruhsat işleri 1- Kimlik Fotokopisi
2- ÇTV Kaydı
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi
4- 1 Adet Fotoğraf
5- Ustalık Belgesi
6- Kira Kontratı Fotokopisi
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü
9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)
10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
11- İtfaiye Raporu
1 gün
4 Cenaze, Defin 1- Doktor Raporu
2- Nüfus Kâğıdı
3- Ölüm Belgesi
1 gün
5 Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)   1 hafta
6 Nikâh işlemleri 1- Nüfus Cüzdanı
2- Nüfus Kayıt Örneği
3- Evlenme Beyannamesi
4- Fotoğraf
5- Sağlık Raporu
6- İzin Belgesi
1 gün
7 Yaz spor okulları    
8 İhale işlemleri   Yasal süre
9 Gelir tahsili işlemleri   5 dakika
10 Giderlerin ödenmesi   15 gün
11 Ölçü ve ayar işleri   1 gün
12 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları   1 gün
13 Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi   1 gün
14 Gıda Sicil Belgesi   1 gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
           
İlk Müracaat Yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Belediye Başkanlığı
İsim : Çiğdem UÇAR İsim : Mehmet Temel
Unvan : Yazı ışleri Müd. V. Unvan : Belediye Başkanı
Adres : Esenköy Beldesi YALOVA Adres : Esenköy Beldesi YALOVA
Tel : 0 226 243 60 21 Tel : 0 226 243 60 21
Faks : 0 226 243 84 84 Faks : 0 226 243 84 84
E-Posta : info@esenkoy.bel.tr