Esenköy Belediyesi

EVLENDİRME MEMURLUĞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Geri

EVLENDİRME MEMURLUĞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

NİKAH AKDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Evlendirme dairemize başvuruda bulunan çiftlerden birinin Yalova Belediyesi il sınırları içerisinde ikametgah etmesi yeterlidir.
 • Yalova Belediyesi il sınırları içerisinde İkametgah etmeyen çiftler bağlı bulundukları evlendirme dairesinden, başka bir yerde evlenmeleri için izin almaları gerekmektedir.
 • Çiftlerin 5 adet vesikalık fotoğrafı gereklidir. (Son altı ay içerisinde çekilmiş ve fotokopi ile çoğaltılmamış olmalıdır. Biometrik fotoğraflar kabul edilmemektedir.)
 • Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş resimli nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri ile getirmeleri gereklidir.
 • Resimli nüfus cüzdanları asıl ve fotokopileri.(Çok yıpranmış olan nüfus cüzdanları başvuruda kabul edilmeyecektir.)
 • Çiftlerin evlilik için resmi veya özel sağlık kuruluşlarından alınan test sonuçları(resimli ve kaşeli sağlık raporu) ile yine Hemoglobinopati tarama sonuçlarını aile hekimleri tarafından onaylanması gereklidir.
 • Evlenecek çiftlerin birlikte müracaatı zorunludur.
 • Müracaatlar hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılmaktadır.
 • Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay (180 gün) için geçerli olduğundan istenilen nikah günü bu tarih aralığını geçmeyecektir.
 • Başvuruya gelemeyen adayın evlenme başvurusu için Noterden Vekalet vermesi gereklidir.(Özel Vekaletname)
 • Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.

REŞİT OLMAYANLAR

 • 18 yaşını doldurmamış olan çiftler anne baba muvafakat name ile evlenebilirler.(ay ve gün hesabı ile) Anneve Babadan biri ölmüş ise ölümü Nüfus Kayıt Örneği ile belgelenecektir.
 • Muvafakat name alamayan kişiler anne ve babalarıyla birlikte kimlik fotokopileri ve 1 adet resim getirmeleri gerekmektedir 17 Yaşını doldurmamış olanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler.

BOŞANMIŞ VE DUL OLANLAR

 • Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 10 ay(300 gün) geçmeden evlenemezler.
 • Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler için aile mahkemesinden iddet müddetini(300gün) kaldırması kararı alınıp evrakta kesinleşme şerhi de olmalıdır.
 • İlgililerin nüfus cüzdanlarında son medeni halinin işlenmiş olması zorunludur.(Erkeklerde yeni kimlik ise değiştirilmeyecek.)
 • Boşanan aynı çiftlerin tekrar evlenmeleri durumunda, istenilen belgeler normal müracaat belgeleriyle aynıdır.

YABANCI EVLİLİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Yabancı uyruklu olanlar çok dilli doğum belgesi ve bekarlık belgesi ile müracaat ederler (Almanya,Avusturya,Hollanda… vs.)
 • Diğer ülkeler İstanbul da bulunan konsolosluklarından alacakları evlenme belgelerini Kaymakamlıklara tasdik ettireceklerdir.
 • İstanbul da Konsolosluğu bulunmayan ülke vatandaşları Ankara da bulunan Büyükelçiliklerinden alacakları, evlenme ehliyet belgelerini T.C. Dışişleri Bakanlığına tasdik ettirmek zorundadırlar.
 • Yabancı uyruklu Bay ve Bayanların pasaportlarını Yeminli Tercüman Bürolarından tercüme yaptırıp Noterden onaylatmaları gereklidir.
 • Nikah akdi esnasında nikahı kıyılacak yabancı uyruklu Türkçe bilmeyen kişi için nikah esnasında tercüman bulundurulması zorunludur.
 • Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki Konsolosluklardan alınan doğum belgesi, bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.
 • Lahey Antlaşmasına dahil olmayan ülkeler kendi bölgelerindeki yetkili mahkemelerce verilen Evlenme Ehliyet Belgesi (Bekarlık Belgesi) ve Doğum Belgelerinin Türkçe Tercümeleri ile birlikte konsolosluğumuz tarafından onaylanması zorunludur.(Evlenme Yönetmeliği 20.Madde 3.Fıkra).
 • 18 yaşını doldurmamış olan çiftler anne baba muvafakat name ile evlenebilirler.(ay ve gün hesabı ile) Anne ve Babadan biri ölmüş ise ölümü Nüfus Kayıt Örneği ile belgelenecektir.
 • Muvafakat name alamayan kişiler anne ve babalarıyla birlikte kimlik fotokopileri ve 1 adet resim getirmeleri gerekmektedir. 17 yaşını doldurmamış olanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler.

YALOVA’DA İKAMET ETMEYENLER (İZİNNAME)

 • Yalova da ikamet etmeyip Yalova Belediyesi evlendirme dairesinde nikah yaptıracaklar , İkamet ettikleri yerde bulunan evlendirme dairesine müracaat ederek izin belgesi alacaklardır.
 • Yalova da ikamet edip, başka yerde nikah kıydıracak kişiler gerekli evrakları hazırlayarak Yalova Nikah Dairesinden izin belgesi alarak istedikleri yerde nikah kıydırabilirler.
 • Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar gerekli matbu evrakı doldurarak Evlendirme memuru önünde imzalayacaklardır.
 • Mal Rejimi talebi olan çiftler müracaat sırasında noterden yaptıracakları mal rejimi talep belgesini vermek zorundadırlar.
 • MÜRACAAT EVRAKLARI ; ( SAĞLIK RAPORU, İZİNNAME BELGESİ) ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 6 AY SÜRE İLE GEÇERLİDİR. NOT: EVRAK GEÇERLİLİK SÜRESİ180GÜNOLARAKHESAPLANACAKTIR.