Esenköy Belediyesi

EVLENDİRME MEMURLUĞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Geri

EVLENDİRME MEMURLUĞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Nikah işlemleri İçin Gerekli Evraklar

EVLİLİK AKDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

  • Evlilik için sağlık raporu.(Aile Hekimliğinden, Devlet Hastanelerinden veya Sağlık Kuruluşlarından alınmalıdır.Özel hastanelerden alınan sağlık raporları hastanenin bağlı olduğu İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'nde onaylatılmalıdır.
  • 4 er adet Vesikalık fotoğraf. (Biometrik veya çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilemez.)
  • Kimliklerin aslı ve fotokopileri. (Kimlik maksimum 10 yıllık ve yıpranmamış olmalıdır.Eski tip kimliklerde BOŞANMIŞ veya VEFAT durumu olsa dahi medeni hal bilgisi EVLİ olanların işlemleri YAPILAMAZ. 

Evlendirme memurluğumuza başvuruda bulunan çiftlerden birinin Esenköy Belediyesi sınırları içerisinde ikametgah etmesi yeterlidir.

Esenköy Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmeyen çiftler e-devlet den ‘Yerleşim yeri belgesi’ almaları gerekmektedir.

Evlenecek çiftlerin birlikte müraacatı zorunludur.

Müracaatlar hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılmaktadır. (09:00/16:30)

Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay (180 gün) için geçerli olduğundan istenilen nikah günü bu tarih aralığını geçmemelidir.

Başvuruya gelemeyen adayın evlenme başvurusu için Noterden vekaletname vermesi gereklidir.(Özel vekaletname)

Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.

REŞİT OLMAYANLAR

18 yaşını doldurmamış olan çiftler anne baba muvafakat name ile evlenebilirler. (Ay ve gün hesabı ile).

Anne ve babadan biri ölmüş ise ölümü TESCİLLİ Nüfus Kayıt Örneği ile belgelenmelidir.

Muvafakatname alamayan kişiler anne ve babalarıyla birlikte kimlik fotokopileri  ve 1 adet resim getirmeleri gerekmektedir, 17 yaşını doldurmamış olanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler.

BOŞANMIŞ VE DUL OLANLAR

Boşanmıi veya dul olan bayanlar boşanma ve ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 10 ay (300 gün) geçmeden Türk Medeni Kanununca evlenemezler.

Sürenin dolmasını beklemek istemiyenler için aile mahkemesinden iddet müddetinin (300 gün) kaldırılmış resmi kararı alınmalı ve evrak kesinleşme şerhi de olmalıdır.

İlgililerin nüfus cüzdanlarında son medeni halinin işlenmiş olması zorunludur.(Erkeklerde yeni kimlik ise değiştirilmeyecek.)

Boşanan aynı çiftlerin tekrar evlenmeleri durumunda,istenilen belgeler normal müracaat belgeleriyle aynıdır.

 

 

YABANCI EVLİLİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Yabancı evliliklerin belgeleri ülke ülke farklılık gösterdiğinden telefon ile bilgi paylaşımı yapılmamaktadır.Evlendirme şefliğimizde gerekli evraklar çiftlerimize yardımcı olmak adına örnekleriyle fiziki olarak gösterilmektedir.

Yabancı uyruklu olanlar çok dilli doğum belgesi ve bekarlık belgesi ile müracaat ederler.(Almanya,Avusturya ,Hollanda,, vs.)

Diğer ülkeler İstanbul’da bulunan konsolosluklarından alacakları evlenme belgelerini konsolosluğun bağlı bulunduğu kaymakamlıklara tasdik ettireceklerdir.

İstanbul’da konsolosluğu bulunmayan ülke vatandaşları Ankara’da bulunan Büyükelçiliklerinden alacakları,evlenme ehliyet belgelerini T.C. Dışişleri Bakanlığına tasdik ettirmek zorundadırlar.

Yabancı uyruklu bay ve bayanların pasaportlarını Yeminli Terrcüman Bürolarından tercüme yaptırıp noterden onaylatmaları gereklidir.

Nikah akdi esnasında nikahı kıyılacak yabancı uyruklu Türkçe bilmeyen kişiler için nikah esnasında tercüman bulundurulması zorunludur.

Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki konsolosluklardan alınan doğum belgesi,bekarlık,belgesi,evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur.(Evlenme Yönetmeliği 20.Madde 3.Fıkra  )

18 yaşını doldurmamış olan çiftler anne baba muvafakat name ile evlenebilirler. (Ay ve gün hesabı ile ).Anne ve babadan biri ölmüş ise ölümü Nüfus Kayıt Örneği ile belgelenecektir.

Muvafakat name almayan kişiler anne ve babalarıyla birlikte kimlik fotokopileri ve 1 adet resim getirmeleri gerekmektedir.17 yaşını doldurmamış olanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler.

Evlenmeden önceki soyadını kullanmak isteyen bayanlar gerekli matbu evrakı başvuru esnasında doldurarak Evlendirme memuru önünde imzalayacaklardır.

Mal Rejimi talebi olan çiftler müracaat sırasında noterden yaptıracakları mal rejimi talep belgesini dosyalarına dosyalarına eklenmesi için ilgili memura teslim etmek zorundadır.

TÜM RESMİ EVRAKLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ 6 AYDIR. (180 GÜN OLARAK HESAP EDİLİR )

YABANCI VATANDAŞLARIN GETİRDİĞİ BELGELERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ ÜLKE MAKAMLARININ BELİRLEDİĞİ TARİHTİR. ( 3 AY/6 AY )