Esenköy Belediyesi

MECLİS KARARI

Geri

MECLİS KARARI

16 Mayıs 2023

"Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği"ne göre hazırlanan 1 adet 1/1000ölçekli "Esenköy G21C15D1A pafta, 209 Ada, 1,2 ve 9 Parsel Uygulama İmarPlanı Değişikliği" paftası 05/05/2023 tarih ve 2023/22 sayılı 'BelediyeMeclis Kararı' ile  onanmış ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesigereği 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.