Esenköy Belediyesi

REVİZYON PLANI İLE İLGİLİ MECLİS KARARI

Geri

REVİZYON PLANI İLE İLGİLİ MECLİS KARARI

25 Mayıs 2022

REVİZYON PLANI İLE İLGİLİ MECLİS KARARI

 

06.05.2022 tarih ve 2022/20 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanarak 25.05.2022-27.06.2022 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olan 33 adet 1/1000 ölçekli Esenköy Revizyon Uygulama İmar Planı paftası ile 7 adet 1/5000 ölçekli Esenköy Revizyon Nazım İmar Planı paftasına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar neticesinde değişiklik yapılmayan kısımlar kesinleşmiş olup, 06.07.2022 tarih ve 2022/28 sayılı Belediye Meclis Kararı ile değişiklik yapılan kısımlar 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi gereği 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

DİĞER DUYURULAR