Esenköy Belediyesi

PARSELASYON PLANI

Geri

PARSELASYON PLANI

17 Ocak 2023
3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca Esenköy Belediye
Encümeninin 11.01.2023 tarih ve 9 sayılı kararı ile onaylanan 164 ada
164, 166 parsel ile 504 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parsel sayılı taşınmazlara
ait Parselasyon Planı, Dağıtım Cetveli ve DOP Hesap Cetveli Belediye
Binası ilan tahtasında askıya çıkarılmıştır.
 
DİĞER DUYURULAR