Esenköy Belediyesi

İMAR UYGULAMASI DOP HESAP ONAYI

Geri

İMAR UYGULAMASI DOP HESAP ONAYI

10 Mart 2023

Encümence yapılan görüşmede Yalova ili Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi Pafta G21C14C3C,Ada 164 Parsel 165,166 ile Ada 504 Parsel 1,2,3,4,5,6,7,8,9 sayılı taşınmazlarda  04.01.2023 tarih ve 2023/2 sayılı Belediye Encümen kararı ile 22.02.2023 tarih ve 2023/13 sayılı Encümen Kararına istinaden kendisine verilmiş yetki ve onaylanan düzenleme sınır haritasına göre Harita Mühendisi Mustafa Aydın Mert tarafından ,askı süresi içinde Çınarcık Milli Emlak Şefliğince yapılan itiraz doğrultusunda yeniden hazırlanarak ekte sunulan dağıtım cetveli,parselayon planı ve D.O.P. hesabının onaylanarak 1 ay süre ile askıya alınmasına ve tapuda imar uygulaması şerhi konulmasına encümence oy birliğiyle karar verilmiştir.

DİĞER DUYURULAR