Esenköy Belediyesi

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Geri

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

15 Aralık 2022

3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesince Esenköy Belediye Meclisinin12.12.2022 tarih ve 46 sayılı kararı ile onaylanan 2 adet 1/1000 ölçekli"Esenköy 244 ada 2,3,4,5,6,7 ve 9 Parsel Uygulama İmar PlanıDeğişikliği" paftası ve "Plan Açıklama Raporu" Belediye Hizmet Binasıilan tahtasında 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

DİĞER DUYURULAR