Esenköy Belediyesi

İHALE İLE İLGİLİ İLAN

Geri

İHALE İLE İLGİLİ İLAN

10 Ağustos 2022

ESENKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1 Belediyemize ait 3(üç) adet aracın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü satışı yapılacaktır.

MADDE 2 İş bu ihaleye şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Satınalma Servisinde görülebilir.

MADDE 3 İhale 10.08.2022 tarihinde saat 15.00 ile 15.30 arası Belediye Hizmet Binasında,Encümen Toplantı Binasında,Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.Komisyonun ihale kararına itiraz edilemez.

MADDE 4 İhaleye girebilmek için isteklilerin tahmin edilen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 25.maddesi uyarınca en az %3 tutarında geçici teminat yatırması zorunludur.İhaleye iştirak edecekler her araç için ayrı ayrı geçici teminat yatırmak suretiyle ihaleye iştirak edip pay sürebilirler.

DİĞER MADDELER EKTEKİ GÖRSELDE GÖRÜNMEKTEDİR.

DİĞER DUYURULAR