Esenköy Belediyesi

Esenköy Belediyesi Denetimli Belde İçi Toplu Taşıma Aracari Çalışma Usül ve Esaslar Yönetmeliği

Geri

Esenköy Belediyesi Denetimli Belde İçi Toplu Taşıma Aracari Çalışma Usül ve Esaslar Yönetmeliği

6 Mayıs 2022

Esenköy Belediyesi Denetimli Belde İçi Toplu Taşıma Aracari Çalışma Usül ve Esaslar Yönetmeliği

 

T.C. ESENKÖY BELEDiYESi MECLiS KARARI
Birimi Konusu: ZABITA SERVisi
YÖNETMELiK Evrak No: 630
Karar Tarihi : 13.06.2022
Evrak Tarihi : 08.06.2022
Karar No: 2022/24


Belediye Meclisi, Olaganüstü toplantisinı 13.06.2022 pazartesi günü saat 14:30' da
yapmak üzere Belediye Baskan Mehmet TEMEL baskanliginda Belediye Meclis salonunda
toplanmis bulunmaktadur.
Meclis Baskani: Mehmet TEMEL Belediye Başkanı
Toplantya Katilan Üyeler: Erdem KÜÇÜK, Davut PEKMEZ, Murat TURANLI, Zeki SELVI,
Gökhan YAVUZ, Bars TAFRALI, Mehmet ÖZÇAM, Halil TÜREL.
Toplantya Katilmayan Üyeler: Kıvanç KAYA (Mazeretsiz)


TEKLiF


E-17791039-301.03-630 Say ve 08/06/2022 tarihli, Meclis Gündem Talebi yazisı;
Belediye Meclisimizin 07.10.2021 tarih ve 2021/35 sayil karari geregince Ulastirma
Komisyonunca hazırlanan rapor dogrultusunda beldemizde toplu tasıma sisteminin kurabilmesi
i¢in hazirlanan " Esenköy Belediyesi Denetimli Belde ici Toplu Taşıma Araclari Calisma Usul ve
Esaslari Yönetmeliginin " incelenerek gerekli kararın alınmasi arz ve talep olunmaktadır.


KARAR


Meclisçe yapilan görüsmede; Belediye Meclisimizin 07.10.2021 tarih ve 2021/35 sayilı
karan geregince Ulastirma Komisyonunun raporu dogrultusunda beldemizde toplu tasima
sisteminin kurulabilmesi icin hazirlanan " Esenköy Belediyesi Denetimli Belde ici Toplu Tasima
Aracari Calisma Usul ve Esaslar Yönetmeligi " meclisce oybirligiyle kabul edilmistir.


T.C. ESENKÖY BELEDIYESi
DENETIMLi BELDE iCi TOPLU TASIMA ARAÇLARI
ÇALISMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELiGi

BiRINCi BÖLÜM


AMAÇ, KAPSAM, HUKUKi DAYANAK, YETKi, TANIMLAR


Amaç


Madde 1 - Bu Yönetmeligin amacı; Esenköy Belediyesi sinirlari ve mücavir alanlari icerisinde, toplu
tasima hizmetlerini düzenli, ulasilabilir ve güvenli hale getirmek, bu amaçla tasma yapacak gercek ve
tüzel ki silerin yeterlilik ve çalisma usul ve esaslarn belirlemek, bunlarn isleticileri ile verilen hizmetten
yararlanan kisi ve kuruluglar arasindaki iliskileri, uy gulamay1 yürütecek ve denetleyecek olan kurulus ve
organlarin yetki ve sorumluluk alanlarin belirlemek amacıy la hazirlanmistr.

 

Kararın tamamı ektedir.

DİĞER DUYURULAR