Esenköy Belediyesi

Dağıtım Cetveli, Parselasyon Planı ve D.O.P Hesabı Askıya Alınması

Geri

Dağıtım Cetveli, Parselasyon Planı ve D.O.P Hesabı Askıya Alınması

12 Ekim 2020

07.10.2020 tarih ve 2020/89 sayılı Belediye Ercümen Kararı'na istinaden onaylanarak askıya asılmasına karar verilen Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Esenköy Beldesi pafta G21C14C3B, Ada 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489 sayılı taşınmazlara ait 07.10.2020 gün ve 2020/89 sayılı Ercümen Kararı ile kendisine yetki verilmiş olan Harita Mühendisi 'Ali KILINÇ' tarafından hazırlanarak ekte sunulan dağıtım cetveli, parselasyon planı ve D.O.P hesabının ilgili mevzuat doğrultusunda gerek Belediye İlan Tahtası, sesli yayın cihazı ve Belediyemiz web sitesinde 1 (bir) ay süre ile ilan edilmesi için geregini rici ederim.

Hatici Akyüz

İnşaat Teknikeri

 

DİĞER DUYURULAR