Esenköy Belediyesi

1264 EVRAK NUMARALI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ MECLİS KARARI

Geri

1264 EVRAK NUMARALI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ MECLİS KARARI

15 Kasım 2022

Evrak Tarihi : 27/10/2022

Karar Tarihi :  08/11/2022

Meclis Başkanı : Mehmet Temel - Belediye Başkanı

Toplantıya Katılan Üyeler: Erdem Küçük , Davut Pekmez , Murat Turanlı , Zeki Selvi , Gökhan Yavuz ve Halil Türel 

Toplantıya Katılmayan Üyeler : Barış Tafralı(Mazeretsiz) , A.Kıvanç Kaya(Mazeretsiz) ve Halil Türel

TEKLİF

İmar İşleri Servisi (Komisyon Raporu) E-17791039-301.03-1264 Sayı ve 27/10/2022 tarihli,Plan Notu Değişikliği yazısı;

06/05/2022 tarih ve 20 sayılı BMK ile onanmış olan Esenköy Uygulama İmar Planında yer alan palan notlarında,uygulama esnasında yaşanan problemlerden dolayı değişiklik yapma ihtiyacı doğmuştur.Bu sebeple yazımız ekinde sunulan,plan notu değişikliğinin  Kasım ayı olağan Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması arz ve talep olunmaktadır.

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Esenköy Belediyesinin Kasım ayı olağan Meclis toplantısında görüşülerek 01.11.2022 tarih ve 36 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, HK Planlama firması (Hidayet Kandemir) tarafından hazırlanan 1 adet 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği paftası komisyonumuz tarafından incelenmiş ve aşağıda yazılı 'Yapılaşmaya İlişkin Hükümler' başlıklı '9,10,11,12,13,14,15,16 ve 17' numaralı plan notlarının Plan Notu Paftasına eklenmesi İmar Kanununun uygulanmasında yaşanan olumsuzlukların giderilmesi açısından komisyonumuzca uygun görülmüştür. 4.11.2022

KARAR

Meclisçe yapılan görüşmede;Esenköy Belediyesinin Kasım ayı olağan Meclis Toplantısında görüşülerek 01.11.2022 tarih ve 36 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen,HK Planlama Firması  (Hidayet Kandemir) tarafından hazırlanan 1 adet 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği paftası komisyonumuz tarafından incelenmiş ve aşağıda yazılı 'Yapılaşmaya İlişkin Hükümler' başlıklı '9,10,11,12,13,14,15,16 ve 17' numaralı plan notlarının Plan Notu Paftasına eklenmesi İmar Kanununun uygulanmasında yaşanan olumsuzlukların giderilmesi açısından komisyonumuzca uygun görüldüğü anlaşılarak;Meclisçe hazırlanan plan notu paftasının aşağıdaki şekliyle 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesince onanmasına ve 1 ay süre ile askıya asılmak suretiyle ilan edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

9. Planlı alanlar imar yönetmeliği geçici madde-2'ye tabi olmayan ve ön bahçe(çekme) mesafesi belirtilmemiş konut adalarında ; adanın TAKAS değerini aşmamak kaydıyla, ön ve arka bahçe mesafesinin, oluşmuş cephe hattı dikkate alınarak belirlenmesine ve kapalı çıkmaların mevcut teşekküle göre belirlenmesinde ilgili idaresi yetkilidir.

DİĞER DUYURULAR