Esenköy Belediyesi

1263 EVRAK NUMARALI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİMECLİS KARARI

Geri

1263 EVRAK NUMARALI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİMECLİS KARARI

15 Kasım 2022

Evrak Tarihi : 27/10/2022

Karar Tarihi :  08/11/2022

Meclis Başkanı : Mehmet Temel - Belediye Başkanı

Toplantıya Katılan Üyeler: Erdem Küçük , Davut Pekmez , Murat Turanlı , Zeki Selvi , Gökhan Yavuz ve Halil Türel 

Toplantıya Katılmayan Üyeler : Barış Tafralı(Mazeretsiz) , A.Kıvanç Kaya(Mazeretsiz) ve Halil Türel

TEKLİF

İmar İşleri Servisi (Komisyon Raporu) E-17791039-301.03-1263 Sayı ve 27/10/2022 tarihli, 389 Ada 2 ve 3 Parsellerde İmar Planı Değişikliği Yapılması yazısı; 

YALOVA İli Çınarcık İlçesi Esenköy Belediyesi 389 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde hazırlanmış olan bir adet  1/1000 ölçekli imar planı değişikliği,açıklama raporları ile paftalarının incelenerek onaylanması hususunun Belediyemiz Kasım ayı olağan meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması arz ve talep olunmaktadır.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Esenköy Belediyesinin Kasım ayı olağan Meclis toplantısında görüşülerek  1.11.2022 tarih ve 35 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen, plan müellifi Oğuz Akdoğan tarafından hazırlanan G21C15D1D VE G21C15D4A nolu 2 adet 1/1000 ölçekli 389 ada , 2 ve 3 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği paftası ve açıklama raporu komisyonumuz tarafından incelenmiş, mevcut yapılaşma dikkate alınarak silüetin bozulması önlenmiş olacağından 389 ada 2 ve 3 parselde yapılaşma koşulunda yapılan değişiklik komisyonumuzca uygun görülmüştür.4.11.2022 

KARAR

Meclisçe yapılan görüşmede;Esenköy Belediyesinin Kasım ayı olağan Meclis toplantısında görüşülerek  01.11.2022 tarih ve 35 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonumuza sevk edilen,plan müellifi Oğuz Akdoğan tarafından hazırlanan G21C15D1D ve G21C15D4A nolu 2 adet 1/1000 ölçekli 389 ada,2 ve 3 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği paftası ve açıklama raporu İmar Komisyonu tarafından incelenerek uygun bulunduğu anlaşılarak; Meclisçe yapılan oylamada Beldemiz G21C15D1D VE G21C15D4A nolu 2 adet 1/1000 ölçekli 389 ada,2 ve 3 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği paftasının 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesince onanmasına ve 1 ay süre ile askıya asılmak suretiyle ilan edilmesine meclisçe oy birliğiyle karar verilmiştir.

DİĞER DUYURULAR