Anasayfa BELEDİYEMİZ Haber Arşivi BİTKİSEL ATIK YAĞ NEDİR? ZARARLARI NELERDİR?

BİTKİSEL ATIK YAĞ NEDİR? ZARARLARI NELERDİR?

BİTKİSEL ATIK YAĞ NEDİR?

Bitkisel yağlar kısaca  fındık, mısır, zeytin, ayçiçeği, pamuk ve soya gibi yağlık bitki tohumlarından üretilen endüstriyel üründür. Bitkisel atık yağ ise, bitkisel yağların rafinerisinden çıkan yağlı topraklar, tortulu bitkisel yağlara ve kızartma yağlarına verilen genel addır. Evlerde ve iş yerlerinde özellikle gıdaların kızartılması işlemi sonucu ortaya çıkan atık yağlara bitkisel atık yağ adı verilir. Ülkemizde bitkisel yağların tüketimi sonucu yaklaşık olarak 400 bin ton bitkisel atık yağ oluştuğu  tahmin edilmektedir.

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkartılan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği  (Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29378) doğrultusunda çalışmalar yürütülür. Bitkisel atık yağların toplanmasından geri kazanılmasına kadar tüm süreçler  ve tesislerin denetimlerini yapılır. Gerekli görüldüğünde tüm hukuki ve cezai süreci de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından söz konusu yönetmeliğe göre yapılmaktadır.

ATIK YAĞLARIN ZARARLARI

  • İnsan sağlığına zarar verir!...

Kızartma amacıyla kullanılan yağlar defalarca kullanıldığında polar sayıları yükselir ve kanserojen madde haline gelir. Kullanılmış yağ kesinlikle bekletilip tekrar kullanılmamalıdır. Bekleyen yağın peroksit değeri yükselerek oksitlenir ve bağışıklık sistemine zarar verebilmektedir. Kızartmalarda kullanılan bitkisel yağların tekrar kullanılması mide ve kolon kanseri gibi hastalıklara sebep olmakla birlikte, kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini büyük ölçüde arttırabilmektedir.

  • İçme sularına zarar verir!...

1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir. Toksik özelliğe sahip bu yağlar yeraltı sularına karışarak kısıtlı olan temiz su kaynaklarını içilemez hale getirir. Kirlenen yeraltı sularını temizlemek çok pahalı ve zordur. Yeraltı suları her ülke için önemli bir içme suyu kaynağıdır.

  • Akarsuları, gölleri ve denizleri kirletir!...

Atık Bitkisel Yağların çöpe atılması durumunda ise yağmur suları ile karışarak toprağa sızar. Yeraltı sularıyla nehirlere, göllere ve denizlere ulaşan atık bitkisel yağlar kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar vermektedir. Denizlere ve göllere ulaşan atık bitkisel yağlar su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen geçişini önler, zamanla suda bozunarak sudaki oksijenin tükenmesini hızlandırır. Balıklara ve diğer su canlılarına zarar verir ve denizanası oluşumunu arttırarak kirliliğe neden olur.

  • Evdeki atık su borularını tıkar!...

Kullanılmış kızartmalık yağların lavoboya dökülmesi durumunda kanalizasyon sistemine gidecektir. Lavoboya dökülen yağlar şehir kanalizasyon sistemine ulaşmadan önce lavobodan atık sularla birlikte akarken yapışkan yapısı nedeniyle atık su içerisindeki katı maddeleri de bağlayarak bina içindeki borulara yapışır. Borunun kullanılabilirlik hacminin daralmasına ve tıkanıklıklara neden olmaktadır.

  • Şehir kanalizasyon sistemini tahrip eder...!

Kanalizasyon sistemi içindeki katı atıkları boru yüzeylerine yapıştırarak tıkanıklıklara sebep olur. Yoğun yağışlarda taşkın ve sel olmasının ve hatta bu sebeple can kayıplarının olmasının en büyük sebeplerindendir.