Anasayfa BELEDİYEMİZ Haber Arşivi Araç Satış İlanı

Araç Satış İlanı

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

MADDE 1-Valilik Makamının 05.07.2017 tarih ve 16140386-250 sayılı OLUR’larına istinaden Belediyemize ait 3(üç) adet araçın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince açık (arttırma) teklif usulü satışı yapılacaktır.

 

MADDE 2-İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Satınalma Servisinde görülebilir.

 

MADDE 3- İhale 15.08.2017 Tarihinde saat 14:00 ile 14:30 Belediye Hizmet Binası,Encümen toplantı odasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.Komisyonun  ihale kararına itiraz edilemez.

 

MADDE 4- İhaleye girebilmek için isteklilerin tahmin edilen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca en az  %3 tutarında geçici teminat  yatırması zorunludur.İhaleye iştirak edecekler her araç için ayrı ayrı geçici teminat yatırmak sureti ile ihaleye iştirak edip pey sürebilirler.

 

MADDE 5-  Araç İhalesine girebilmek için her araç adına 100,00-TL dosya ücreti yatırılması gerekmektedir. Dosya Satın almayanlar ihaleye giremez.

 

MADDE 6- Teklif verilmeyen veya satılmayan araçlar,  aynı şartlarda ilana gerek duyulmaksızın 29.08.2017 tarihinde saat 14.00'de ihale edilecektir.

 

MADDE 7- İhale bedeli üzerinden ayrıca %18 KDV alınacaktır.

 

MADDE 8- İhale konusu Araçların Plakası, Modeli,Markası,Cinsi,Satışa ait Tahmin Edilen Bedeli,%3 Geçici Teminat bedeli,İhale saati aşağıda görüldüğü gibi tespit edilmiştir.Tahmin Edilen Bedeller KDV hariç olarak belirlenmiştir.

 

S.No

Araç Plakası

Modeli

Markası

Kullanım Şekli

Tahmin edilen değer

Geçici teminat

İhale saati

1

77 AV 213

1983

Man

OTOBÜS

7.000,00-TL+KDV

210,00

14:00

2

34 AUB 18

1985

Man

OTOBÜS

7.000,00-TL+KDV

210,00

14:15

3

 

1989

Bomak

SİLİNDİR

1,000.00-TL+KDV

100,00

14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 9-İş bu İhaleye katılmak isteyen istekliler de  aşağıdaki şartlar aranır.

a)Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi,
b)Gerçek kişilerde T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
c)Tebligat için Türkiye´de adres göstermeleri,
d)Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi,
e)
Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

    f)  Nüfus Cüzdanı Sureti

 

 

 

MADDE 10- Sözleşmesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar idarenin bulunduğu yer olan Yalova Mahkemeleri ve İcra Dairesinde çözümlenir